Wat willen we bereiken?
Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Het project draait om het realiseren van een nieuwe norm over drugsgebruik. Het is belangrijk dat de omvang van het drugsgebruik klein blijft en dat er minder wordt gedacht het gebruik van drugs gebruik ‘normaal’ is. Dan is de kans namelijk groter dat we in de toekomst vooral op preventief niveau hoeven te handelen.
Met het project willen we de publieke discussie op gang brengen  zodat we met elkaar het gesprek aangaan over denormalisering van drugs en drugsgebruik.

"Onze doelstelling op korte termijn: Maatschappelijk draagvlak verkrijgen om met elkaar het gesprek aan te gaan over de denormalisering van drugs.
Onze doelstelling op lange termijn: Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik onder de inwoners in de hele regio Oost-Brabant door het stellen en versterken van de norm, dat het gebruik van drugs niet normaal is."

Onze regio is de eerste ‘politieregio’ waarin wordt samengewerkt met alle betrokken partijen. Dat doen we vanuit diverse invalshoeken: 

  • Preventie 
  • Gezondheid 
  • Veiligheid
  • Handhaving
Wat willen we bereiken?