Wat gaan we doen?
Acties

Wat gaan we doen?

De komende jaren gaan we aan de slag met:

Een onderzoeksmethode om het goed beeld te krijgen van het gebruik van en de norm over drugs in onze regio.

We willen een monitor ontwikkelen die ons een goed beeld geeft van het drugsgebruik en de norm over drugs in onze regio. Dit meetinstrument moet vaker in te zetten zijn en ook gegevens meten op lokaal niveau. Deze monitor vormt de basis voor het verder vormgeven van het regionaal en lokaal beleid.

Planning uitvoering:
2021: uitvoering 0-meting
2024: uitvoering vervolgonderzoek

Het ontwikkelen van een regionale campagne, boodschap en succesvolle interventiemethoden die lokaal door de gemeenten kunnen worden ingezet.

De regionale boodschap wordt ontwikkeld in samenwerking met de doelgroep zodat we komen tot een campagne die aansluit bij de taal en belevingswereld. 

Planning in uitvoering:
Maart 2021

De komende jaren gaan we in het project samenwerken aan een regionale aanpak op strategisch niveau die verder wordt vormgegeven en uitgevoerd op lokaal niveau.