Skip die Trip

Het initiatief

In Brabant klotsen de drugs tegen de plinten’ en ‘Normalisering drugsgebruik tast fundament rechtsstaat aan’. Het zijn zomaar een paar krantenkoppen, uit willekeurige dagbladen.

We zijn drugs steeds normaler gaan vinden en daardoor lijkt het gebruik ook toe te nemen. Net als de problematiek die hiermee samenhangt, zoals criminaliteit, (verkeers)veiligheid, ondermijning en een toenemende zorgvraag.

De gemeenten in de politieregio Oost-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de GGD Brabant Zuidoost en Novadic Kentron  willen iets aan deze normverschuiving doen en hebben hun krachten gebundeld in een regionaal project dat op 1 september 2020 van start is gegaan.

Skip die trip

Skip die trip is de hoofdcampagne van dit samenwerkingsverband en zal de komen jaren worden ingezet in verschillende deelcampagnes die samen mét en vóór Brabantse jongeren, jongerenorganisaties, scholen, evenementenbranche en horeca en het verenigingsleven worden ontwikkeld.

Wie doen mee?

In het project werken we samen met:

De projectorganisatie bestaat uit een bestuurlijke stuurgroep die de strategische koers bewaakt:

Voorzitter

 • Wethouder Theo Maas, gemeente Someren

Stuurgroepleden

 • Burgemeester Marnix Bakermans, gemeente Landerd
 • Wethouder Cathalijne Dortmans, gemeente Helmond
 • Wethouder Rik Compagne, gemeente Meierijstad
 • Wethouder Erik van Daal, gemeente Mill en Sint Hubert
 • Arnold Reusken, sector manager regio’s GGD Hart voor Brabant
 • Peter van Nierop, Teammanager Onderzoek en Preventie GGD Brabant-Zuidoost
 • Bernard van 't Klooster, Preventiewerker Novadic-Kentron
 • Ger Scheffer, Adviseur Bestuur en Veiligheid Regio Oost-Brabant

Projectleider/Aanjager
Lieke Vogels
lvogels@meierijstad.nl
06-11082878

Met steun van:

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Provincie Noord-Brabant

Netwerkpartners

 • Trimbos Instituut
 • Politie 
 • RIEC Brabant en Zeeland

Contact
Wil jij meer informatie over deze campagne, de mogelijkheden om deze in te zetten of over het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’ Of heb je goede ideeën of input die vanuit jouw vereniging, organisatie, school, gemeente zeker moet worden meegenomen? Bel of stuur dan een mailtje dan maken we een afspraak voor een digitale kennismaking.

Gemeente Meierijstad
Lieke Vogels
Projectleider/Aanjager
Tel.: 06-11082878
E-mail: lvogels@meierijstad.nl